• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Mala HE Ceršak: prva na Muri

MHE Ceršak deluje v sklopu družbe Dravske elektrarne Maribor od leta 2005.

Izkoriščanje hidroenergije na reki Muri sega v začetek prejšnjega stoletja, ko so v Ceršaku že izkoriščali moč vode za pogon delovnih strojev. Elektrarna je bila leta 1955 rekonstruirana.

Elektrarna kanalskega tipa s padcem 3 m in sedanjim pretokom 27,3 m3/s doseže moč 662 kW in lahko letno proizvede 4,32 milijona kWh električne energije. Deluje z odvzemnim jezom, urejenim na način talnega praga v koritu Mure in 1290 m dolgim dovodnim kanalom. Kanal ima dva bočna varnostna preliva, pri strojnici pa je še dodatni varnostni preliv s tablastimi zapornicami. Strojnična zgradba ima tri Francisove turbine. Ena poganja asinhronski generator, drugi dve turbini, ki sta mehansko povezani, pa poganjata sinhronski generator. Odvodni kanal je dolg 1600 m.

Mala HE Ceršak

Letna proizvodnja
(mio. kWh)
Moč na pragu (MW) Štev. agregatov Nazivna moč generatorjev
(MVA)
Inštaliran pretok (m3/s)
4,32 0,662 2 1,755 27,3

 

 

Mala HE Ceršak Mala HE Ceršak

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu