• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

HE Vuzenica: elektrarna s prvo slovensko turbino

Elektrarna Vuzenica je drugi člen dravske verige. Gradnja elektrarne se je pričela jeseni 1947.

Pomanjkanje delovne sile, mehanizacije in denarja so bili razlogi, da je gradnja elektrarne presegla načrtovane roke. V elektrarno Vuzenica so vgradili prvo v slovensko Kaplanovo turbino, ki jo je izdelal Litostroj. Prvi agregat je pričel obratovati ob koncu leta 1953, dokončana pa je bila šele leta 1957. Po prenovi gornjedravskih elektrarn v 90-ih letih prejšnjega stoletja je bila moč elektrarne povečana za 11,2 MW. Pretočna elektrarna stebrnega tipa izkorišča 13,73 m padca in ima pri sedanji moči 55,6 MW letno proizvodnjo 247 milijonov kWh.

Z zajezitvijo reke Drave z jezovno zgradbo je nastalo akumulacijsko jezero dolžine 11,9 km, ki sega vse do zgoraj ležeče elektrarne Dravograd. Vsebuje 7,1 milijona m3 vode, od katere se lahko izkoristi 1,8 milijona m3 za proizvodnjo električne energije.

Jezovno zgradbo sestavljajo trije turbinski stebri med štirimi pretočnimi polji ter leva in desna obrežna zgradba. V vsakem turbinskem stebru je nameščena vertikalna Kaplanova turbina in nad njo generator. V strojnični etaži je še prostor za mrežni transformator, ki je s 110 kV kabli povezan z zunanjim stikališčem.

Štiri pretočna polja širine 18,75 m zapirajo kljukaste železne zapornice, sestavljene iz dveh tabel, ki zmorejo skupaj prepustiti do 5600 m3/s vode. Zaporne table se z Galovimi verigami premikajo z elektromotornimi vitli.

Na jezovni zgradbi je nameščen portalni žerjav, potreben za dviganje in spuščanje vseh težjih delov opreme.

Na platoju nad elektrarno v oddaljenosti 200 m je zunanje 110 kV stikališče z dvojnimi zbiralkami, šestimi daljnovodnimi in tremi generatorskimi polji.

HE Vuzenica

Letna proizvodnja
(mio. kWh)
Moč na pragu (MW) Štev. agregatov Nazivna moč generatorjev
(MVA)
Inštaliran pretok (m3/s)
247 55,6 3 78 550

 

Prerez turbinskega stebra

Shema turbine

Prerez pretočnega polja

Shema pretočnega polja

 

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu