• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

HE Ožbalt: zmogljivejša elektroenergetska dvojčica

Druga elektrarna na odseku Drave od Vuzenice do Fale je bila zgrajena v letih 1957-1960 kot dvojčica višje ležeče HE Vuhred.

HE Ožbalt, četrta elektrarna na slovenskem delu Drave, izkorišča energetski potencial Drave na odseku od HE Vuhred do pričetka zajezitve HE Fala. Okoliščina, da je bila grajena kot dvojčica HE Vuhred, je omogočila več poenostavitev, predvsem pri opremi in izvedbi del, kar je pripomoglo k hitrejši gradnji. Elektrarno so pričeli graditi leta 1957, po treh letih pa sta že pričela obratovati dva agregata. Ker ima HE Ožbalt enake energetske parametre kot HE Vuhred, je bila tudi zanjo izbrana stebrna izvedba.

Po prenovi gornjedravskih elektrarn v 90-ih letih prejšnjega stoletja je bila moč na pragu povečana na 73,2 MW. Elektrarna s povečano močjo izkorišča 17,42 m padca in ima letno proizvodnjo 305 milijonov kWh.

Z zajezitvijo reke Drave z jezovno zgradbo je nastalo akumulacijsko jezero dolžine 12,7 km. Vsebuje 10,5 milijona m3 vode, od katere se lahko 1,4 milijona m3 izkoristi za proizvodnjo električne energije. Jezovno zgradbo sestavljajo trije turbinski stebri med štirimi pretočnimi polji ter leva in desna obrežna zgradba. V turbinskih stebrih so vgrajene vertikalne Kaplanove turbine in nad njimi generatorji, ki so z 10 kV kabli priključeni na mrežne transformatorje v zunanjem stikališču. V turbinskih stebrih je tudi vsa potrebna oprema za vodenje posameznega agregata. V sredini 17 m širokega pretočnega polja je vodoravno nameščena železobetonska jezovna preklada, ki deli pretočno polje na zgornji in spodnji del. Pretočno polje zapirata spodnja kotalna tablasta zapornica in zgornja zaklopna. Prepustna zmogljivost vseh štirih polj je 5800 m3/s. Na jezovni zgradbi je nameščen portalni žerjav, potreben za dviganje in spuščanje težjih delov opreme. Zunanje 110 kV stikališče je izvedeno z dvojnimi zbiralkami. Nanje so priključeni trije mrežni transformatorji in tri daljnovodna polja.

HE Ožbalt

Letna proizvodnja
(mio. kWh)
Moč na pragu (MW) Štev. agregatov Nazivna moč generatorjev
(MVA)
Inštaliran pretok (m3/s)
305 73,2 3 90 550

Prerez turbinskega stebra

Shema turbine

Prerez pretočnega polja

Shema pretočnega polja

 

HE Ožbalt HE Ožbalt

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu