• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

HE Mariborski otok: v rečni strugi najnižje ležeča

Pretočna elektrarna stebrnega tipa je najnižje ležeča dravska elektrarna, ki tik pred Mariborom stoji še v rečni strugi in izkorišča energetski potencial Drave od HE Fala do otoka v strugi Drave.

Izkorišča 14,2 m padca in ima pri moči 60 MW letno proizvodnjo 270 milijonov kWh, kar je posledica njene prenove.

Gradnja elektrarne je bila načrtovana že pred prvo svetovno vojno, graditi so jo začeli v letu 1942. Zaradi vojne so se gradbena dela močno zavlekla, tako da je bilo maja 1945 izvršenih le 30 % gradbenih del. Po vojni so se dela kljub velikim težavam nadaljevala, tako da je leta 1948 pričel obratovati prvi agregat, leta 1953 drugi in leta 1960 še tretji.

Z zajezitvijo reke Drave z jezovno zgradbo je nastalo akumulacijsko jezero dolžine 15,5 km, ki sega vse do zgoraj ležeče elektrarne Fala. Vsebuje 13,1 milijona m3 vode, od katerih se lahko 2,1 milijona m3 izkoristi za proizvodnjo električne energije.

Jezovno zgradbo sestavljajo trije turbinski stebri med štirimi pretočnimi polji ter leva in desna obrežna stavba. V vsakem turbinskem stebru je nameščena vertikalna Kaplanova turbina in nad njo generator. V desni obrežni stavbi sta 10 kV stikališče in prostor za dva mrežna transformatorja, ki sta na 110 kV neposredno priključena na daljnovoda proti stikališču v Pekrah.

Štiri pretočna polja širine 18,75 m zapirajo kljukaste železne zapornice, sestavljene iz dveh tabel, ki zmorejo skupaj prepustiti do 5600 m3/s. Zaporne table se z Galovimi verigami premikajo z elektromotornimi vitli. Na jezovni zgradbi je nameščen portalni žerjav, potreben za dviganje in spuščanje težjih delov opreme.

HE Mariborski otok

Letna proizvodnja
(mio. kWh)
Moč na pragu (MW) Štev. agregatov Nazivna moč generatorjev
(MVA)
Inštaliran pretok (m3/s)
270 60,0 3 78 550

Prerez turbinskega stebra

Shema turbine

Prerez pretočnega polja

Shema pretočnega polja

 

HE Mariborski otok HE Mariborski otok

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu