• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

HE Fala: najstarejša z novimi močmi

Elektrarna Fala je najstarejša elektrarna na slovenskem delu reke Drave. Graditi so jo pričeli leta 1913, s prvimi petimi agregati je začela obratovati že leta 1918.

Zaradi naraščajoče porabe električne energije je bil leta 1925 dograjen šesti in leta 1932 sedmi agregat. Po zaključku gradnje elektrarn na Dravi je postala pretočna zmogljivost turbin na Fali premajhna glede na preostale elektrarne v dravski verigi. Zaradi izenačitve pretokov s preostalimi elektrarnami je bil leta 1977 dograjen še dodatni osmi agregat s Kaplanovo turbino moči 17 MW, od temeljite prenove ob koncu 90-ih let pa elektrarna deluje le s tremi novejšimi agregati, ki izkoriščajo 14,6 m padca in imajo pri moči 58 MW letno proizvodnjo 260 milijonov kWh.

Z zajezitvijo reke Drave je nastalo akumulacijsko jezero dolžine 8,6 km, ki sega vse do zgoraj ležeče elektrarne Ožbalt. Vsebuje 4,2 milijona m3 vode, od katerih se lahko 0,9 milijona m3 izkoristi za proizvodnjo električne energije. Jez je bil sprva zgrajen s petimi pretočnimi polji širine 15 m v visoki konstrukciji, ki v obratovanju dopušča popoln dvig posamezne skupine zapornih tabel iz pretočnega polja. Prepustna sposobnost vseh petih pretočnih polj je bila 5600 m3/s. Natančnejši izračuni najvišjega možnega pretoka reke Drave so pokazali, da ti ne morejo preseči 4500 m3/s. Zaradi potreb po povečanju turbinskega pretoka te elektrarne je bil v letu 1977 vgrajen v eno pretočno polje dodaten proizvodni agregat z vertikalno Kaplanovo turbino, kar je zmanjšalo prepustno sposobnost jezu na 4800 m3/s. Vse zaporne table pretočnih polj so bile v letih od 1991 do 1994 zamenjane z novimi. V letu 1995 je bila turbina osmega agregata zamenjana z novo, boljših tehničnih karakteristik in z večjim nazivnim pretokom. V novi strojnici sta vgrajena dva agregata z vertikalnima Kaplanovima turbinama in nad njima nameščenima generatorjema. Z inštaliranim pretokom 175 m3/s in skupno močjo 40 MW nadomeščata sedem starejših strojev. V tem objektu je tudi montažni prostor za velika remontna dela. Posebnost elektrarne je, da ima 110 in 10 kV stikališče v posebni zgradbi. Zgradba je bila zgrajena ob pričetku obratovanja elektrarne Fala. 110 kV stikališče obsega dvojni sistem zbiralk, tri daljnovodna in tri generatorska polja.

V sklopu jezovne zgradbe elektrarne je kot pomembna tehniška dediščina ohranjena stara strojnica. Njeni agregati, ki so jih sestavljale horizontalne dvojne Francisove turbine in na isti osi v podaljšku generatorji, so bili z izgradnjo nove strojnice na desnem bregu postopoma ustavljeni. Prostor strojnice je danes zanimiv za obiskovalce, saj lahko tu spoznajo nekdanje in današnje delovanje elektrarne.

HE Fala

Letna proizvodnja
(mio. kWh)
Moč na pragu (MW) Štev. agregatov Nazivna moč generatorjev
(MVA)
Inštaliran pretok (m3/s)
260 58,0 3 74 550

Prerez turbinskega stebra

Shema turbine

Prerez pretočnega polja

Shema pretočnega polja

 

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu