• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

HE Dravograd: prva stopnja slovenske verige dravskih elektrarn

Elektrarna, ki je v toku reke Drave prva na slovenskem ozemlju, je bila ob začetku delovanja leta 1944 poleg enake avstrijske HE Labot prva v Evropi s stebrno izvedbo.

Graditi so jo pričeli med drugo svetovno vojno leta 1941 in jo končali leta 1944 z dvema vgrajenima agregatoma. Aprila 1945 so zavezniška letala elektrarno močno poškodovala. Po vojni se je pričela intenzivna obnova, tako da je bil že decembra istega leta usposobljen za obratovanje en agregat, februarja naslednjega leta pa drugi. Z zagonom še tretjega agregata v letu 1955 je bila gradnja elektrarne zaključena.

Temeljita prenova agregatov je v prvi fazi obnovitvenih naložb v gornjedravske elektrarne, ki se je začela leta 1994, moč elektrarne povečala na 26,2 MW. Ob tej moči in izkoriščanju 8,94 m padca ima elektrarna letno proizvodnjo 142 milijonov kWh. V letih 2010/11 je bila izvedena še rekonstrukcija 110 kV stikališča.

Zajezitev reke Drave z jezovno zgradbo je ustvarila akumulacijsko jezero dolžine 10,2 km, ki sega delno še čez državno mejo v Avstrijo vse do zgoraj ležeče HE Labot. Akumulacijsko jezero vsebuje 5,6 milijona m3 vode. Jezovno zgradbo sestavljajo trije turbinski stebri med štirimi pretočnimi polji ter leva in desna obrežna zgradba. V vsakem turbinskem stebru je nameščena vertikalna Kaplanova turbina in nad njo generator. V prostorih turbinskega stebra je tudi vsa potrebna oprema za vodenje agregata. Štiri pretočna polja širine 24 m zapirajo kljukaste železne zapornice, sestavljene iz dveh tabel, ki zmorejo skupaj prepustiti do 5400 m3/s vode. Zaporne table se z Galovimi verigami premikajo z elektromotornimi vitli. Na jezovni zgradbi je nameščen portalni žerjav, potreben za dviganje in spuščanje vseh težjih delov opreme.

Generatorji so s kabli priključeni na skupne zbiralke 6,3 kV stikališča v stikalni zgradbi. Del energije se po transformaciji na nižji napetostni nivo porabi za napajanje lastne porabe elektrarne, preostali del pa se po nadzemnih vodih prenese do mrežnih transformatorjev.

Zunanje 110 kV stikališče, ki je bilo prenovljeno v letih 2010 in 2011, je izvedeno z dvojnimi zbiralkami, na katere so priključeni mrežna transformatorja in šest daljnovodnih polj za vključitev elektrarne v elektroenergetski sistem in prenos energije v smeri Šaleške, Mežiške in Dravske doline.

HE Dravograd

Letna
proizvodnja
(mio. kWh)
Moč na pragu
(MW)
Štev. agregatov Nazivna moč
generatorjev
(MVA)
Inštaliran pretok (m3/s)
142 26,2 3 36 420

Prerez turbinskega stebra

Prerez turbinskega stebra

 

HE Dravograd HE Dravograd

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu